Уеб дизайн

Блог – сайт, който представлява личен дневник и може да съдържа дискусионен форум

Електронен магазин – сайт, който служи за продажба на стоки по интернет

Корпоративен сайт – сайт, който осигурява основна информация за фирма, организация или услуга

Личен сайт – сайт, който се поддържа от частно лице или малка група хора

Новинарски сайт – сайт, който предоставя главно новини и репортажи

Портален сайт – сайт, който служи за отправна точка към различни други сайтове в интернет или интранет

Сайт с база данни – сайт, който служи за търсене и намиране на информация в специфична база данни

Сайт за запознанства – сайт, в който самотните хора си уговарят срещи

Огледален сайт – сайт, който е точно копие на друг сайт

Продуктов или промоционален сайт

Сайт на общности или сайт на социална мрежа

Търсачка – сайт, който осигурява обща информация и служи за намиране на други сайтове

Уикисайт – сайт, в който посетителите могат съвместно да редактират информацията (като Уикипедия)

Фенсайт – сайт, който се поддържа от почитателите на някоя знаменитост

Да, това е част от нашите готови решения. Всичко това можем да направим за вас. Свържете се с нас и ни оставете да работим с удоволствие върху вашия проект.

 

Уеб Дизайн:

Уеб дизайн е аранжиране елементите на един сайт – хипертекст (линкове), компютърна графика, компютърна анимация, звук, по определен начин за представяне на сайта след това от уеб браузър, най-често по визуален път. Уеб дизайнът включва изработване на една или повече уеб страници, които се организират чрез набор от вътрешни препратки (хипер връзки).

Важно е да се разбира разликата между уеб дизайн и уеб разработване, като второто освен уеб дизайн обикновено включва и изпълними програми или скриптове, които се изпълняват отдалечено на сървър, а техният резултат се визуализира посредством уеб страници.

Какво представлява уеб дизайна:

Чисто технически уеб дизайна може да се определи като писане на хипертекст, т.е. текст с интерактивни препратки било то към други части на текст или към друг текстов документ. Като краен продукт от уеб дизайна се получават HTML страници, картинки в различни формати (най-често jpeg, png), анимации (най-често gif или flash) и т.н. Отделните компоненти получени при уеб дизайна на една страница или на цял уеб сайт се разпределят във файлове, които от своя страна се разпределят в директории. Обикновено една уеб страница е един файл (картинките и другите графични и аудио обекти са отделни файлове въпреки че всичко се визуализира като едно цяло), но това не е задължително особено когато се използват скриптове изпълнявани на сървъра. В този случай един скрипт може да генерира десетки страници, както и десетки скриптове могат да генерират само една страница.

Процеса на уеб дизайн може да се разглежда като смесица от творческа и техническа работа. Творческата работа включва художествена изработка на отделните графични и аудио елементи, форматирането на текста. Техническата работа включва подредбата на тези елементи най-често чрез HTML код, който чрез съответния използван стандарт след това се визуализира на изходно устройство (обикновено монитор). Техническата част допълнително включва и разработване на клиент-базиран код, който най-често се използва за да подобряване на разглеждането на даден сайт и се реализира най-често чрез JavaScript или VBScript. Пример за такъв клиент-базиран код изпълняван от браузъра на даден посетител е например придвижването на мишката върху елементи от менюто които са картинки, като при преминавате през даден графичен елемент той се сменя с друг за да се илюстрира това че мишката е преминала през този елемент от менюто.